Beboerrådgiver:

 

Lige nu har bebyggelsen ikke en beboerrådgiver ansat

 

 

 

 

 

 

Beboerrådgiveren er tovholder for aktiviteter i Eskebjerggård/Måløvvang, som beboerrådgiveren selv opstarter eller bliver spurgt om at lede (under forudsætning af dennes godtagelse). Aktiviteter i området tilsigtes løbende at være selvkørende, men kræver alligevel koordinering med andre aktiviteter, ejendomsfunktionærer og samarbejdsparter i kommunen. Her spiller beboerrådgiveren en vigtig rolle. Aktiviteterne kan både målrettes beboerne bredt og specifikt for mindre grupper af beboere. De faste aktiviteter skal så vidt muligt være forankrede blandt beboerne, for at give beboerne størst mulig indflydelse og for ikke at skabe personafhængighed af beboerrådgiveren. Det er også beboerrådgiverens opgave at forsøge at sikre rummelighed omkring aktiviteterne, for derved at skabe samhørighed mellem beboerne og et godt klima i området. Endeligt gælder det for beboerrådgiveren at følge med tiden, så faktuelle forhold og generel beboertilfredshed kombineres bedst muligt.

 

Til finansiering af beboeraktiviteter ansøger beboerrådgiveren om økonomisk tilskud fra fonde m.v. Derudover vurderer beboerrådgiveren mulighed for at opstarte og i samarbejde med en nedsat gruppe af beboere at arrangere en årlig sommerferie. Beboerrådgiveren står for at forankre løbende kulturelle arrangementer i form af teaterture, museumsbesøg og familieudflugter eller andre udflugter, som kan have bred interesse i området.

 

Til opgaverne hører også rollen som mægler / konfliktadministrator såfremt der skulle opstå problemer ved gennemførelsen af aktiviteter, eller hvis der opstår boligsociale problemer.

 

Beboerrådgiveren er administrativ leder af Genbrugscentralen og bindeledet til afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærerne, Baldersbo, Ballerup Kommune og andre lignende instanser eller interessenter. Beboerrådgiveren fungerer ikke som daglig arbejdsleder i Genbrugscentralen.

 

Beboerrådgiveren er også tovholder og forbindelsesled til alle samarbejdsparter i Ballerup Kommune og foreningslivet i øvrigt. Beboerrådgiveren er ansvarlig overfor styregruppen, som er øverste besluttende organ og er sammensat af repræsentanter fra Ballerup Kommune, Boligselskabet, afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren

 

Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |