Bestyrelsens beretning 2016/2017

Bestyrelsens beretning 2016/2017 

Har du nogen sinde spurgt dig selv: Er jeg stolt af det sted, jeg bor? Retter du ryggen, når du fortæller, hvor i verden, du bor? Vi håber, du er glad for at bo i Eskebjerggård/Måløvvang. Og at du giver udtryk for din glæde, når du kommer ud i verden. Du er selv med til at bidrage til det go’e fælleskab, når du engagerer dig. Vi i afdelingsbestyrelsen har også stort engagement, og sammen kan vi være med til at vores afdeling bliver et endnu bedre sted at bo. Sammen gør vi en forskel.

Igen i år fik vi varmepenge tilbage. Det er nu dejligt, vi skiftede fra EON til Vestforbrænding, og vi fik skiftet vores udsugning, så vi ikke længere fyrer for gråspurvene.

Kloakprojektet er afsluttet, så vi har fine kloaker de næste mange år.

Alle opgange i Eskebjerggård er istandsat, så de nu fremstår pæne og indbydende. Lad os hjælpe hinanden med at passe på vores fine opgange. Dejligt at se opgange, hvor beboerne gør en indsats for at holde både selve opgangen, men også hver etage pæn og fri for affald og henstillede objekter. Vi håber, der er penge i budgettet til at de 4 opgange i Måløvvang kan blive shinet op i løbet af 2018.

Renovering af vores bygninger, ja det er så til gengæld en længere affære. Landsbyggefonden har været på besøg, rådgiverne og Baldersbo arbejder på at færdiggøre det oplæg, som skal danne grundlag for den endelige helhedsplan. Klimaskærm, vinduer & døre, badeværelser incl rørføring, tilgængelighed, det er nogleaf de områder, der er med i det store helhedsplans-opløb. Afdelingsbestyrelsen deltager i styregruppen omkring helhedsplanen og renoveringen. Alt er stadig i spil, intet er afgjort og vi har den største tiltro til projektet og glæder os så meget til at være med i forløbet. Realistisk taler vi nok først opstart efter år 2021, så vi skal have tålmodighed nogle år endnu.

Nogle af vores affaldscontainere er ofte så fyldt, så låget står åbent. Det betyder, affald falder ud eller tages ud af fuglene. Andre affaldscontainerne står halvtomme. Vi har derfor, sammen med René på ejendomskontoret, besluttet at flytte rundt på nogle af affaldscontainerne. Dette i et forsøg på at undgå overfyldte/halvtomme containere. Dog vil vi igen gerne opfordre til at benytte alle containere ved affaldsøerne, specielt de halvtomme.  Som service meddelelse kan vi da fortælle, der bruges ca 15 gårdmandstimer om ugen på sortering af vores affald, så hvis du vil være med til at hjælpe med at holde vores husleje i ro, så brug øjnene(til at se skiltningen), hovedet(til at tænke) og fødderne(til at gå 2 skridt ekstra) i forhold til vores nuværende affalds muligheder. Er det rigtigt, vi har så mange penge mellem hænderne, så vi kan betale os fra at gårdmanden sørger for en bare nogenlunde affaldssortering?

Vores gårdmænd fortjener stor ros. Der bliver gjort en kæmpe indsats for at forskønne vores udendørs arealer. Lagde du i foråret f.eks mærke til alle påskeliljerne, tulipanerne og de øvrige forårsbebudere, der kiggede frem i vores bede? Og det super fine stenbed, der er etableret ud for nr. 22 ved p-pladsen.

Hønsene i vores afdeling har fået renoveret deres hjem, det vil sige, de har fået helt nye huse. Det var et ønske fra hønse-passer-holdene, der måtte nye omgivelser til, for de gamle huse var medtaget af vejr og vind. De nye hønsehuse er super flotte, så slå gerne et smut forbi og stik hønsene et græsstrå.

DR var på besøg hos os mandag 22. maj, de optog nogle scener til DR´s nye drama serie ”Liberty”, efter roman af Jakob Ejersbo. Serien beskriver et dramatisk kultursammenstød, både mellem mennesker og i det enkelte menneske. Mellem 2 kontinenter, mellem rig og fattig og mellem håb og fortvivlelse. Filmholdet skal også til Afrika og filme. Spændende bliver det, når serien ruller over skærmen 5 endnu ikke planlagte søndage i 2018. Ikke nok med det, så har der også været en del tv optagelser i Måløv Hovedgade til den populære serie ”Rita”. Måløv er blevet en perle til tv-optagelser

Nu vi er ved besøg: Kildedal Event kom onsdag 12. juli og stillede foldbolddart op på boldbanen. Fodbolddart, slush-ice, popcorn, børn fra både Smørum og Måløv, mixet i den gode danske sommer-vejr-cocktail med regn og blæst. Fantastisk ide, mindre fantastisk vejr.

Vil gerne fremhæve fællesspisningen, som har været en fast beboeraktivitet, næsten hver måned, det forløbne år. Det er et tilbud om lækker spisning og hyggeligt samvær for os alle, til en billig penge, arrangeret af en beboer og økonomisk støttet af vores aktivitetsmidler. Super godt initiativ og arrangement og dejligt at så mange beboere gerne vil spise sammen.

Vaskeriet, som jo kun er for de 1 værelses lejligheder, er blevet opdateret. Ny maling på væggene og nye maskiner. Og nu med mulighed for tids-reservation på nettet/mobilen. Husk, der også er rygeforbud i vaskekælderen, ligesom der er i vores opgange og elevatorer.

Det har været et ønske at have mulighed for aften belysning på den ovale boldbane ved Æsken. Det vil åbne op for at bruge boldbanen, når det er mørkt. Lyset aktiveres ved en bevægelses censor og slukker selv kl 21.30. Lyset kan ikke aktiveres efter kl 21.30

Vi hører og læser ofte, hvordan det for nogle, virkelig kan gøre en forskel at have adgang til en nærliggende hjertestarter. Det er også vigtigt i så stor en bebyggelse som vores. Derfor har vi valgt at investere i en hjertestarter. Den er opsat ved Æsken, på muren ved siden af affaldscontainerne. Vi har valgt, den skal sidde udendørs, så alle har uhindret adgang til den…også øvrige beboere i Måløv. Det betyder, vi er med i oversigten over hjertestartere, du kan finde på app’en ”hjertestart”.

Ballerup Kommune har nu til fulde indtaget lejligheden, som gennem mange år har været omtalt som beboerkontoret. Afdelingsbestyrelsen benytter stadig lejligheden(EB 32, 1 sal tv) i kontor-tiden, så vi kan træffes den 1. onsdag i hver måned fra 18-18.30(reg af husdyr) og 18.30 til 19 for almindelige beboerhenvendelser.

De nye P regler fungerer, mange beboere er glade for de ekstra pladser, der er frigivet til vores private biler. Vi har gennem de sidste måneder haft en arbejdsgruppe, som har kigget på andre måder at gribe parkeringen an på. Og da der er kommet nye regler mht vægtangivelse på gulplade-biler, vil der på årsmødet være beboerafstemning om tilretning af vores nuværende p-regler.

Husk nu, afdelingsbestyrelsen ikkearbejder eller kommenterer i Facebook gruppen. Der er tale om beboernes helt egen gruppe. Vi vil altid informere via vores hjemmeside, her vil du også kunne skrive direkte til os. 

Sidste punkt i beretningen skal være en hyldest til dig, hvis hund ikke får lov at gø i flere timer, dig som holder hunden i snor, samler hundens efterladenskaber op og som går ned med affaldet i stedet for at anbringe det ved siden af hoveddøren. En tak skal også lyde til dig, som samler op, når du taber noget i opgangen eller på stien, dig som bruger hovedet når du affaldssorterer, og du som passer på din lejlighed fordi du er opmærksom på, hvordan ødelæggelser påvirker din og min husleje. Du, som viser hensyn til naboen skal have kæmpe ros, når du borer i boretiden og kun kører din knallert/motorcykel på vejen og p-pladserne. Tusinde tak til dig, for det er dig, som gør en forskel og gør Eskebjerggård & Måløvvang til et fedt sted og bo.

I år starter årsmødet med en super sjov, humoristisk og meget vedkommende peptalk af foredragsholder Connie Svendsen. Vi håber, mange beboere vil tage turen ned til Sognegården torsdag 31. august kl 18.30. Vi har virkelig lagt os i selen, så vi får et velarrangeret årsmøde, med ny og super professionel mødeleder.

Husk din huslejekvittering eller lejekontrakt, som bedes forevist ved indgangen.

Dørene lukkes kl 18.30

 

Mange hilsner

Afdelingsbestyrelsen

Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |