nyeste info fra afdelingsbestyrelsen

Hvis du vil vide mere…

Én gang om året skriver bestyrelsen en beretning i forbindelse med årsmødet. Dette kunne vi godt tænke os at gøre lidt oftere, fordi det er vigtigt, I har mulighed for at følge med i, hvad der sker i vores bebyggelse, af både store og små ting….så her har du den første udgaveJ

 

Vi har spurgt Ballerup Kommune, om de vil kigge på træerne på hjørnegrunden bag blok 1, i forhold til om de kan beskæres eller fjernes, så der kommer mere lys ind til beboerne i blok 1. I første omgang har Ballerup Kommune sagt nej til at gøre noget ved træerne, men vi har møde med de gode folk fra kommunen i slutningen af oktober, så mon ikke vi finder en løsning.
Tilføjelse november/2015: Ballerup Kommune har nu været ude på arealet og haft den store saks med....arealet er nu pænere end det har været i flere år, og det skulle også gerne have givet mere lys ind i lejlighederne i blok 1.

Det blå altanstof er nu igen at finde i Genbrugsen. Så har du brug for nyt eller for udskiftning af det gamle altanstof, så henvend dig på Genbrugsen i deres åbningstid.

Tidligere har vores beboerrådgiver arrangeret ture til f.eks teater, forlystelsesparker m.m. Turene og arrangementerne har været for alle beboere. Ofte har det været svært at afsætte billetterne til beboere og derfor er både beboere fra andre dele af Baldersbo og ude fra kommende gæster endt med at blive inviteret med. Vi har derfor forelagt Baldersbo et forslag om ansættelse af en central ”eventmanager”, som kunne varetage ønsker om ture og arrangementer for alle beboerne i hele boligselskabet. Dette har Baldersbo ikke ønsket, set i lyset af den økonomiske regulering, boligselskaberne kigger ind i i fremtiden. Det er derfor nu endnu vigtigere, at vi beboere selv løfter opgaven, hvis der fortsat skal være en bred vifte af ture & arrangementer. Afdelingsbestyrelsen vil fortsat være med til at opretholde et minimum af aktiviteter, men vi kan ikke gøre det alene. Derfor vil vi gerne opfordre til at tage ansvar, hvis der er et ønske om ture eller arrangementer. Husk, vi har aktivitetspuljen, du kan søge penge fra, og vi hjælper meget gerne med råd og vejledning i forhold til planlægning, hvis du har brug for detJ                                                                                                                           Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi onsdag 24 februar kl 19 holder tema-aften i Æsken omkring beboerrådgiver stillingen. Her vil vi få mulighed for at debattere, hvilke ønsker og behov, vi ser for vores bebyggelse.

Og nu til nogle af de lidt tungere & dyrere emner:

I Måløvvang 33-39 har vi store elevatorer, og dermed store elevatordøre, som kan være meget tunge for nogle beboere. Det er et ønske fra nogle af beboerne, at dørene gøres lettere at åbne. Dette er nu forsøgt ved at tilrette dørpumperne, så elevatordørene forhåbentlig vil opleves lettere at åbne. Hvis der skal en mere radikal lettelse i dørene, så skal de udskiftes, regnestykket vil se omtrent sådan ud: 29 elevatordøre á ca 50.000,-…det er mange penge…penge, som vi ikke har sparet sammen.
Tilføjelse november 2015: elevator-dør-pumperne er i indstillet i de opgange, hvor beboerne har haft udfordringer med meget tunge elevatordøre

Afdelingsbestyrelsen er i dialog med Baldersbo om at få gennemført en opgangsrenovering i hele afdeling 14. Vi har jo allerede fået renoveret 5 opgange i blok 3. Grunden til at netop dé opgange allerede er renoveret er, at elevator-tårnene i de 5 opgange skulle føres op til gældende lovgivning. Vi skal nok vende tilbage, når vi har mere nyt

afdelingsmødet i august blev det vedtaget, vores kloarker skal renoveres. De trænger meget til en kærlig hånd og dét arbejde vil gå i gang i starten af 2016. Vi hører nærmere, når tiden nærmer sig.                                                                                                                                                               På afdelingsmødet var der også et ønske om at få mulighed for at udskifte vores hoveddøre til ståldøre via råderetten, så du selv betaler døren via en forhøjelse af din husleje(på samme måde som køkkener). Det er dog ikke noget, der bare sådan lige kan lade sig gøre. Vi skal søge om dispensation, da en ståldør er så bred, at passagebredde går fra 77cm til 74.5 cm. Dermed opfylder ståldøren ikke kravene i BR10, kapitel 3.2.1, stk 4 om en fri bredde på 77 cm. Vi kan heller ikke være sikre på, det er alle opgange, der kan få dispensation til at ændre fri-bredden med 2,5cm….fribredden har noget at gøre med, om vores lejligheder kan benyttes som handicapboliger. Den sag kigger vi også på, altså på den lange bane….med andre ord, der venter ikke ståldøre liiige rundt om hjørnet.

Belysningen på vores arealer og omkring vores bygninger har brug for et løft. Nogle steder er der mange lamper, andre steder er der meget mørket. Generelt kan vi sige, at Måløvvang er rigtig godt repræsenteret med gadebelysning, Eskebjerggård halter pænt efter. En del af de nuværende pærer udskiftes til en model, der giver mere lys….det kan bl.a. opleves på stien langs brandvejen gennem Eskebjerggård. Her er alle pærer skiftet ud til lysere modeller, vi arbejder på generel optimering af belysningen, og I vil høre nærmere.

Nordfacaden ved Eskebjerggård 38 & 40 er, som forsøg, vasket ned. Alle vores nordfacader ligner noget, der er løgn…tidens tand…og i stedet for at male facaderne, har en nedrensning været prøvet af. Resultatet er blevet super flot, og vi håber, det bliver muligt at rense alle nordfacader på vores bygninger på samme måde, måske allerede i 2016. Sammen med nedrensningen er der blevet påført et materiale, som bør gøre facaderne mere modstandsdygtige overfor alger m.m.

Generelt går vi nu ind i en fase, hvor vi ser på, hvad der kan gøres ved vores bygninger. Vi har brug for at give dem et løft, både ude og inde, så vi ikke kommer til at bo i noget, der ligner slum. Vores aller største udfordring er, at vi ikke har sparet nok penge op til alle de forbedringer, vi ønsker for vores bebyggelse. Så kender du en millionøse eller mandlig udgave af samme, som synes det kunne være helt fantastisk at hælde et astronomisk beløb ind i vores regnskab, så skal du være velkommen til at lade et ord falde om alle vores ønsker…mit store ønske er at vi som beboere husker på, at der er kun os selv til at betale regningerne…Baldersbo er ikke en penge-tank, men et administrationsselskab for os….det er os selv, der betaler, ingen andre. Og hvis vi ikke sparer sammen eller sætter vores forbrug ned, så skal vi ud og låne penge til de ting, vi har ønsker om og/eller behov for. Så husk, når du giver udtryk for din utilfredshed over det ene eller det andet ikke bare bliver fixet, at vi rent faktisk forsøger at løse udfordringer, behov og ønsker på den bedste, billigste og smarteste måde…med respekt for vores husleje.                                                 Hvor kan vi som beboere spare penge? Joooo, vi kan spare på vores vandforbrug, beboerrådgiver, vi kan passe på tingene i vores lejlighed, begrænse den fælles varme(hold døre & vinduer i opgangen lukket), helt undgå hærværk, og så kan vi affaldssortere bedre(affald skal i de rigtige beholdere, altså lænestole, fuglebure og tv skal IKKE i dagrenovationscontaineren) ellers får vi ”bøder” af Vestforbrænding.                                                                             Vores påstand er, at hvis vi tænker os om og tager ansvar, i forhold til hvordan vi behandler vores omgivelser, så kan vi spare penge på huslejen…og jo flere beboere, der tager ansvar og vil være med til at gøre en forskel, jo mere kan vi spare.

Har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os i afdelingsbestyrelsen. Husk, vi har åbent kontor første onsdag i hver måned fra 18.30 til 19 på beboerkontoret i Eskebjerggård 32, 1 sal tv. Og du kan komme forbi kontoret og få din hund registret mellem 18 & 18.30.

vores hjemmeside eskevang.dk vil du altid kunne kontakte os, og vi forsøger at lægge så mange informationer ud på siden, som vi kan komme i tanke om. Hvis du synes, der mangler info, så må du meget gerne kontakte os.  

Mange hilsner

Afdelingsbestyrelsen

 

Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |