underjordisk parkering?

Nogle beboere oplever, der kan være mangel på parkeringspladser i vores bebyggelse. Det er desværre ikke et nyt fænomen.
Vi har ofte talt og diskuteret forskellige løsningsmodeller, uden at komme frem til de gyldne korn.
For nogle år siden fik vi anlagt nogle ekstra p pladser, både mellem blok 1 og 2 i Eskebjerggård, og ved vendepladsen ved Måløvvang.
Når vi udpeger ekstra p pladser i vores bebyggelse, så skal vi huske at tage højde for mange ting: der skal være plads til sne-kastnings maskiner, der skal være plads til brand- & redningskøretøjer, og der skal også gerne være plads til almindelig passage.
I afdelingsbestyrelsen modtager vi rigtig gerne jeres forslag og ideer til, hvad vi kan gøre for at optimere antallet af P pladser, i det hele taget optimere parkeringsmulighederne. det er desværre ikke en menneskeret at have en parkeringsplads....
Måske er det ved at være på tide at vi undersøger, hvad det koster at etablere underjordisk parkeringsplads, kan måske gøres samtidig med renovering af kloakerne...det kan vel ikke koste det vilde....andet end nogle 100 mio....eller vi kan måske lægge et bud ind på Novo´s marker...måske vil de sælge dem til os for en slik....kom endelig med jeres bud:)
Mange håbefulde hilsner
afdelingsbestyrelsen
 
Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |