Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen marts 2016

Vi starter lige med info omkring dette års beboermøde. Årsmødet afholdes d. 25. august kl. 19 i Sognegårdenved Måløv Kirke. Grunden til flytningen er, at vi har mulighed for at være helt op til 100 personer i lokalerne i Sognegården. Sognegården er mere velegnet til større forsamlinger, så vi slipper for at sidde så tæt, og Sognegårdens lokale bliver heller ikke så varmt. Så vi håber, at flytningen vil skabe en rigtig god ramme for vores årsmøde.

Det sidste års tid har vi ikke haft en beboerrådgiver ansat i afd. 14. Vi havde efter vores mening brug for at få ro på, og føle efter, hvad har vi brug for og hvad vi ikke havde brug for. Og hvad kan vi selv som beboere og hvad har vi brug for hjælp til ude fra. Vi skal også huske at have vores økonomi in mente. Det er os selv som beboere, der betaler for at have en beboerrådgiver ansat. Vi har tidligere fået tilskud fra både Ballerup Kommune og Baldersbo. Det automatisketilskud fra Ballerup Kommune falder væk, og erstattes af en samlet pulje, som alle boligafdelinger i Ballerup Kommune kan søgetilskud fra. Og det er vel de færreste beboere, som ønsker huslejeforhøjelse, fordi vi gerne vil have andre til at arrangere en sommerfest eller teatertur for os… For i bund og grund skulle vi da gerne selv kunne mønstre nogle beboere, som har lyst til at arrangere en sommerfest eller en teatertur. Vi er trods alt en bebyggelse med 422 lejligheder….

Afdelingsbestyrelsen har arrangeret nogle ture, for både børn og voksne. Der har ikke været den helt store tilslutning, men vi valgte alligevel at gennemføre de fleste af turene. Vi har også kunnet se, at beboerne ikke selv er aktive i forhold til at arrangere ture eller andre arrangementer, til trods for både aktivitetsmidler og utallige opfordringer. Vi i afdelingsbestyrelsen vil gerne arrangere, men vi hverken kan eller vil gøre det alene. Vi er også ganske almindelige beboere, med børn, job, familie og fritidsaktiviteter. Vi ville virkelig kunne slå igennem, hvis beboerne engagerede sig, men er der overhovedet villighed eller lyst hos beboerne til at engagere sig?

Kastanjetræet ved hundegården gik jo til her i vinter — det kunne ikke tåle den meget store mængde sne, der i en periode faldt. Træet blev efterfølgende fældet og så har vi, sammen med René, været inde over flere løsninger mht. udnyttelse af arealet. Vi er nået frem til, at vi gerne igen vil ha´ en stor og flot kastanje i bebyggelsen. Det bliver en spisekastanje, så vi forhåbentlig har mulighed for at høste egne kastanjer. Træet bliver plantet på græsarealet mellem hundegården og svævebanen. Det kan desværre ikke plantes på samme sted som det gamle kastanjetræ, da selve roden fra det gamle træ ikke er/bliver gravet op. På dén plads, hvor det gamle kastanjetræ stod, håber vi at kunne etablere vi en bålhytte, som kan benyttes til snobrødsbagning og hyggeligt samvær. Vi glæder os meget til den kan stå klar til brug, forhåbentlig i løbet af foråret.

Genbrugsen er lukket, hvilket vi tidligere har informeret om. Arealerne vil vi meget gerne, i samarbejde med René, bruge mest optimalt. Vi vil naturligvis informere, så snart vi har en plan for benyttelse af arealet.

P-pladser… Mangelvare… Vi arbejder på højtryk for at finde egnede steder, hvor vi kan etablere ekstra p-pladser… Det er ikke nogen nem opgave, for vi har ikke meget areal at gøre godt med… Men vi har da fundet lidt plads hist og pist, så vi håber i løbet af 2016 at kunne etablere nogle flere pladser… Hvis vi kan finde pengene, for det er virkeligdyrt, ca. 60.000,- pr. bås…

Det tomme areal bag blok 1, som ejes af Ballerup Kommune, har tidligere stået og lignet noget, der var løgn… Det gør det ikke mere. Afdelingsbestyrelsen og René havde møde med Ballerup Kommune, hvor vi fik givet udtryk for vores ærgrelse over den manglende vedligeholdelse af arealet og beskæring af træerne. Både fordi der var meget mørkt i lejlighederne i blok 1, men også fordi det manglende vedligehold signalerede generelt forfald — og at det signal hurtigt kunne smitte af på vores bebyggelse. Og Ballerup Kommune har i dén grad lyttet til os, for de har virkelig gjort en stor indsats for at beskære og rydde op. Arealet vil blive brugt som byggeplads til vores kloakrenovering

Afdelingsbestyrelsen har deltaget i møderne i Måløv Kulturhus omkring udviklingen af Måløv Bymidte. På møderne var der mulighed for at kaste nogle ideer op i luften og efterfølgende behandle ideerne i mindre grupper. Det er spændende at være en del af planlæggelsen af fremtidens Måløv Bymidte.

I løbet af 2016 får vi forhåbentlig nye kælderdøre. Det har gennem lang tid været et stort ønske at få de nuværende, meget rustne kælderdøre udskiftet. Nye døre vil have flere fordele; de lukker af sig selv og de larmer ikke, når de lukkes. Derved undgår vi at træk og kulde kommer ind. Og så det vigtigste: Vi får et låsesystem, så vi kan følge, hvem der går ind i kældrene, hvis der sker noget.

Vi arbejder på at der i løbet af forår/sommer kan ske en nedvaskning af vores nord & vest facader samt påføring af algedræbende materiale. Det er efterhånden ca 10 år siden, vi sidst fik gjort noget ved facaderne, så lige nu fremstår de meget grimme og algeplagede. Løsningen med nedvaskning er allerede testet på facaderne ved nr 38 & 40, med et super fint resultat. Det er billigere at rense facaderne ned, end at male dem.

Endnu en 2016-opgave på vores bygninger er renovering af altangulve på de udvendige altaner. Det er vigtigt altangulvene bliver vedligeholdt, så der ikke trænger vand ned i betonen.

Ganske kort status på helhedsplan for vores bebyggelse: I løbet af i år udføres nogle byggetekniske undersøgelser(fase 1). I år 2017-2018(fase 2) startes der så småt op med bl.a. beboerinddragelse, økonomiske beregninger og diverse vurderinger. I år 2018-2019(fase 3) kommer hovedentreprisen så i udbud og i år 2019-2022 skulle vi så gerne se den fysiske udførselsperiode. Under hele forløbet vil afdelingsbestyrelsen være en del af den styregruppe, der kommer til at arbejde med projektet og I vil naturligvis blive informeret hele vejen igennem og I er altid velkomne til at spørge.

Vores afdeling er foretrukket, når udviklingshæmmede anvises en lejlighed i Ballerup Kommune. Derfor lejer Ballerup Kommune en 3-værelses lejlighed, som de ønsker at benytte som ”fælleslejlighed”. Formålet med fælleslejligheden er at styrke de udviklingshæmmedes integration i det sociale liv og fællesskab i afd. 14 sammen med de øvrige beboere i afdelingen. Man vil på den måde kunne støtte og lære de udviklingshæmmede, hvordan det er at bo i egen bolig. Vi håber, vores nye beboere vil være en aktiv del af bebyggelsen, og at alle beboere vil tage godt imod de udviklingshæmmede beboere… Nogle er allerede flyttet ind og flere vil flytte ind over de næste år. Vi arbejder hen imod at Beboerkontoret bliver en ”dele-lejlighed”, så lejligheden kan anvendes mest optimalt.

Nytænkning af parkering i afd. 14 J

Parkering i Eskebjerggård og Måløvvang… Nok én af de varmeste kartofler gennem tiden. Vores byggeri  er projekteret i slutningen af 1960´erne og bygget i starten af 1970´erne. Dengang var et automobil ikke hver mands eje og derfor var der heller ikke sat plads af til det antal parkeringspladser, vi har brug for i dag. Og ja, vi mangler parkeringspladser, vores bebyggelse er ikke anderledes end så mange andre bebyggelser. Og ja, vi kan også godt mærke mange har både firmabil og privatbil… Og ja, alle vil gerne parkere tæt på egen opgang. Vi forsøger hele tiden at optimere antallet af parkeringspladser, det er næsten som at spille Tetris… For vi skal også have plads til containere, børn, hunde, fugle og lidt træer og buske.

Generelt med de fleste ønsker for vores bebyggelse og vores lejligheder, så har vi som afdelingsbestyrelse et vågent øje på beboernes penge, det vil sige at vi er meget opmærksomme på, at huslejen ikke når himlen og at vi hele tiden opvejer fordele og ulemper ved ønsker og tiltag, op mod kr. og ører. For der er kun os beboere til at betale regningerne… Hvis vi passer på vores bebyggelse og selv yder en indsats, så vil det på den lange bane afspejles i vores husleje:*Saml op, når du taber noget. *Ryd op efter dig selv og dine. *Sorter dit affald rigtigt i fht. containere. *tænk over dit vandforbrug. *Lær dine børn og de unge mennesker om graffiti og hærværk. *Pas på vores bebyggelse, så vi kan være stolt af at bo her.

Småt, men godt:

*Beplantningen langs stamvejen, mellem vejen og parkeringspladserne bliver ændret, så buskene bliver erstattet af bunddække. Dette skulle meget gerne være med til at gøre det nemmere at komme ind og ud af bilerne.

*Varmeregnskab for 2015 er virkelig go´ læsning. Vi skal samlet have 1.1 mio gode danske penge tilbage(afregning kommer ud til hver enkelt husstand 16 marts).

*Vi har ofte fat i både Post Danmark og reklame distributionsselskabet, fordi vi nogle gange oplever, overskydende post/reklamer, som ikke kan placeres i beboernes fyldte postkasser, efterlades i opgangen. Her bliver vi også nødt til at bede beboerne selv gøre en indsats. Hvis du ikke ønsker at modtage f.eks reklamer, så FRAMELD dem….nogle opgange og mellemgang ligner en svinesti og efterladte aviser, post & reklamer udgør en stor brandfare….så grib i egen barm og hjælp os med at holde vores opgange bare nogenlunde pæne og præsentable, og uden for brandfare.

*2016 bliver forhåbentlig året, hvor Baldersbo finder en lille pose penge, så resten af opgangene i blok 3 og alle opgange i blok 5 bliver renoveret.

 

Sidst, men ikke mindst, så vil vi meget gerne opfordre til at besvare og aflevere ”forbrugerundersøgelsen”, vi sendte ud i midten af februar. Vi har hele tiden brug for at jeres input, både i forhold til vores nuværende måde at arbejde på, men også hvordan jeres forventninger til os er. Gør vi det bare super godt, eller er der plads til forbedring? Hvad gør vi godt og hvad gør vi slet ikke godt? Hvis I ikke hjælper os med jeres saglige input, så vil det være rigtig svært for os at gøre vores arbejde bedre. Husk, afdelingsbestyrelsen er til for jer, vi vil rigtig gerne arbejde for jer, og vi kan ikke gøre det uden jeres hjælp.

 

Husk gerne at bruge vores hjemmeside, eskevang.dk. Det er hér, du finder relevante info, og det er hér, vi informerer om mangt og meget….oplever du, der mangler informationer på hjemmesiden, så giv os gerne et hintJ

Mange hilsner

Afdelingsbestyrelsen afd. 14  Eskebjerggård & Måløvvang

Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |