afdelingsbestyrelsen svarer

Afdelingsbestyrelsens svar på tiltale:

Der har den sidste tid været en del debat på bl.a. Facebook gruppen for Eskebjerggård og Måløvvang. Debatten og de kritiske røster har omhandlet afdelingsbestyrelsens påståede lukning af beboerbladet Brølet og Bankoforeningen.

Der har på intet tidspunkt, været ønsker, tanker eller spekulationer fra afdelingsbestyrelsen om at lukke hverken Brølet eller Bankoforeningen.

de Brølet og Bankoforeningen køres af beboerne, for beboerne, og uden indblanding fra afdelingsbestyrelsen. Lukningen af både Brølet og Bankoforeningen er derfor noget, de involverede beboere selv har taget stilling til.

Op til seneste udgave af Brølet, har afdelingsbestyrelsen skrevet et 3 siders nyhedsbrev, som blev sendt til Brølet med forventning om optagelse af Nyhedsbrevet. Da Brølet så udkommer, står der på side 3, at der intet nyt er fra afdelingsbestyrelsen, og der henvises til hjemmesiden eskevang.dk. Længere inde i bladet er der så en artikel, hvor nogle ganske få punkter fra afdelingsbestyrelses nyhedsbrev er omformuleret og bragt. Vi valgte at benytte brølet denne gang, fordi det kommer ud i alle beboernes postkasser og på den måde kunne vi spare både miljøet og huslejekroner. Derfor var det vigtigt for os, at nyhedsbrevet blev bragt i sin fulde længde og at det fremgik, at det var info fra afdelingsbestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet.

Og dét har vi i afdelingsbestyrelsen haft en korrespondance med beboerne bag Brølet om, da vi mener, der har manglet information til os om, at nyhedsbrevet ikke ville blive bragt, og at der blot ville blive taget nogle ganske få emner ud til omskrivning. Hvis vi havde fået den information, kunne vi have prioriteret anderledes, og gjort som nu, hvor nyhedsbrevet er delt ud til postkasserne i sin fulde længde.

Vi er rigtig rigtig kede at den måde, nogle beboere har valgt at kommunikere og ytre holdninger på i det offentlige rum. Dels fordi der på den måde meget hurtigt kommer urigtige oplysninger frem, men også fordi det skaber en meget stor mistillid til os som afdelingsbestyrelse. Vi som afdelingsbestyrelse er valgt til at varetage beboernes interesser. Det vil sige, vi bl.a. har til opgave at være opmærksomme på, hvor vores huslejeniveau bevæger sig hen, være bindeled til Boligselskabet Baldersbo i forhold til de kommende store projekter i vores bebyggelse, og tage beslutninger, som er til gavn for os som beboere, efter gældende lovgivning… Derfor er det også vigtigt for os at de informationer bliver formidlet korrekt til beboerne.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at beboerne lige trækker vejret helt ned i maven, inden der piskes en stemning op i det offentlige rum.  Ovenstående emner er ikke de første, hvor stemningen på Facebook er bragt helt ud af proportioner. Nogle gange kan vi fristes til at tro, nogle ganske få beboere har en skjult dagsorden, pga. utilfredshed med enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Vi opfordrer derfor alle, der skulle have spørgsmål, til at skrive til os via kontaktformularen på eskevang.dk, eller besøge os den første onsdag hver måned på beboerkontoret, Eskebjerggård 32, 1 sal tv

Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |