Bestyrelsens beretning 2015/2016

Bestyrelsens årsberetning 2015/2016

Dette års beretning bliver ikke helt så lang som forrige år, da der løbende gennem det forgangne år er kommet nyhedsbrev ud fra os. Det har været tanken, løbende at informere om de ting, der sker omkring os, store som små.

Først en af de mere kedelige informationer: Vores beboerrådgiver gennem rigtig mange år, Per Zafnes, døde 16 juli i år. Per var i mange år med til at sætte sit præg på aktiviteter i både vores egen bebyggelse, men også i andre bebyggelser i Ballerup. Per gjorde en meget stor indsats og var elsket og højt respekteret af alle omkring sig.

EB 38 er lavet som prøveopgang mht. opgangsrenovering. Gå gerne ind i nr. 38, og så ind i nr. 40. Kæææmpe forskel. Det bliver en glædens dag, når alle opgange engang er sat i stand. Forhåbentlig kan vi få istandsat nogle flere opgange over de næste år.

Kloakrenoveringen nærmer sig sin afslutning. I betragtning af arbejdets omfang, så er vi sluppet billigt i forhold til opgravninger. Meget har kunnet klares uden de store opgravninger. Har du gode øjne, har du lagt mærke til, der de steder, hvor der er lagt ny asfalt er tale om bærelagsasfalt. Den skal ligge et års tid, inden den bliver udskiftet til den rigtige pulverasfalt. Det gøres på den måde, så evt. sætningsskader i kloakkerne kan udbedres, hvis de mod forventing skulle opstå.

Nedvaskning af de nordvendte facader var tiltrængt. Nedvaskningen på en enkelt blok løb ind i nogle udfordringer med leverandøren af projektet. Nu fremstår vores bygninger igen pæne og velholdte. Og vi håber algebehandlingen gør, at facaderne holder sig pæne i mange år. Mange mennesker ved måske ikke lige, hvor Eskebjerggård ligger, men når man så nævner, at det er det store gule byggeri ved Frederikssundsvej, klarer folks blikke op og de siger nååååå, dér.

Reparation af altangulve er også gennemført og blev gjort over 2 omgange; første gang var der desværre nogle fejl i udførelsen. Godt vi havde en fast pris på dén opgave.

Varmeregnskabet for 2015 var absolut fornuftigt, vi skulle have i alt 1.1 mio retur. Det er en fornøjelse at være fri af E.ON og have stiftet bekendtskab med den betydelig billigere fjernvarme fra Vestforbrænding. Dét kombineret med det ”nye” udsugningsanlæg uden undertryk gør, at varmeregningen rent faktisk ikke længere er et fy-ord hos os.

Genbrugen blev lukket i foråret og bygningerne er nu fjernet. Arealet kan efterfølgende benyttes til parkering, indtil vi finder en mere permanent løsning inkl. finansiering for, hvad vi gerne vil bruge arealet til.

P pladser, vores evige smertensbarn; slipper nok ikke for at nævne dem, men det bliver ganske kort: Ja, vi mangler P Pladser. Vi vil altid mangle P Pladser; de er dyre at etablere, og vi har ikke meget plads at etablere dem på. Vi kan kun appellere til beboerne, om kun at råde over cykel og periode/rejsekort. Spøg til side, vi har hele tiden fokus på, hvad der kan gøres, og hvordan vi kan optimere.

Lejligheden i nr 32, 1 sal tv(Beboerkontoret) er i proces for at blive omdannet til fælles lejlighed (regi: Ballerup Kommune) for de udviklingshæmmede, der allerede og i fremtiden, bor i afd. 14. Lejligheden skal bruges som samlingspunkt for brugerne, så de kan mødes og hjælpe hinanden eller få hjælp til dét at bo for sig selv.  Der vil være støttepersonale til stede i lejligheden iht. de åbningstider, der er aftalt med brugerne.  Afdelingsbestyrelsen har brugsret til lejligheden, så vi stadig kan træffes i kontortiden, den første onsdag i hver måned fra 18-19, samt når der er behov for aftenmøder. Dette aftaler afdelingsbestyrelsen med det støttepersonale, der til daglig arbejder i lejligheden.

Kastanjetræet ved den store hundegård bukkede under for de store snemængder i vinter. Vi skulle så tage stilling til, hvad der så skulle ske. Og valget faldt på et nyt stort træ, som meget gerne skulle kunne pryde i vores bebyggelse i mange år frem. Dog denne gang en spisekastanje, så vi forhåbentlig i fremtiden vil kunne samle spisekastanjer op, som jo smager forrygende, bagt i ovn og serveret med smør og salt. Det nye kastanjetræ kom desværre ikke så godt fra start. Sitas kommer derfor og udskifter det her i efteråret.

Beplantningen langs stamvejen, mellem vejen og parkeringspladserne blev ændret, fliser & bunddække erstattede buskene/hækkene. Derved er adgang ind og ud af bilerne gjort lidt nemmere.

Der har i det forløbne år ikke været ret mange aktiviteter, arrangementer eller ture.  Den planlagte familietur til Djurs Sommerland/Ree DyrePark måtte aflyses begge gange pga. for få tilmeldinger. Af gennemførte ture har der i december 2015 været teatertur til Bellevue( Folk & Røvere i Kardemommeby) og i juni 2016 var der tur til Ganløse Kro, hvor vi så Ganløse Revy. Planlægningen af ture & arrangementer har det sidste år været foretaget af medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Vi vil rigtig gerne være med til at løfte opgaven mht. planlægning, vi kan dog ikke løfte alle opgaver, vi har brug for beboernes hjælp. Så har du tid, lyst og overskud, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, vi hjælper rigtig gerne.

Én eneste beboer-gruppe har henvendt sig til os for at få hjælp til at arrangere noget for andre beboere, så 19. juni blev der holdt loppemarked på den ovale boldbane midt i bebyggelsen. Mange lopper, men ikke så stort købelystent publikum. Arrangementet var krydret med besøg af Yvonne og hendes super fede retro kaffevogn og Brian fra "Far til Fire” solgte sandwich & deller med kartoffelsalat. Både kaffen og maden var et stort hit. Håber der igen en anden gang kan holdes loppemarked, gerne med endnu større og bredere markedsføring for det super gode beboerinitiativ.

Bankoforeningen løb i år ind i nogle interne udfordringer og holder derfor desværre pause. Det kan være meget tidskrævende at udføre frivilligt arbejde, tidsforbruget på frivilligt arbejde er relativ stort, hvis man gerne vil gøre det godt. Og jo færre der er i gruppen af frivillige, jo større er tidsforbruget i hvert enkelt projekt. Og så er der den ædle kunst at kunne samarbejde… både internt i gruppen selv, men også ud mod omverden, begge dele kan være en stor mundfuld. Det er rigtig ærgerligt, for Banko i afd. 14 har altid været et kæmpe hit hos mange beboere.

"Brølet” løb også ind i udfordringer og bliver nok desværre ikke udgivet igen. Det er rigtig ærgerligt, for de 2 beboere, der påtog sig opgaven med udgivelsen, gjorde et super godt stykke arbejde. Både mht. nye indgangsvinkler, men også en ny og spændende måde at tænke artikler i bladet på. Sjovt med en masse baggrundsstof og ny info om, hvad der sker i vores by.

Når vi nu er ved det med os beboere selv, så falder tanken helt naturligt på Facebook-gruppen i bebyggelsen. Her har tonen til tider været meget grov, og personlige beskyldninger flyver gennem cyberspace. Må bare sige, den hårde og meget negative tone er ikke go´ stil.

Afdelingsbestyrelsen har det sidste års tid haft mange overvejelser, om det mon er på tide at træde til side, og lade friske kræfter kommer til. Vi har til tider truffet upopulære beslutninger. Sådan vil det altid være i et demokratisk samfund som vores. Vi skal tage hensyn til flest mulig, på den bedste måde. Det betyder, vi både skal tage hensyn til flertallet af beboere, men også til bebyggelsen som helhed. Vi vil gerne optimere, men vi vil også gerne holde huslejen i ro. Vi skal hele tiden have for øje, at vi skal kunne leje vores lejligheder ud i fremtiden, samtidig med at vi passer på vores nuværende beboere. Vi skal have råd til at bo i vores lejligheder. Det er en rigtig svær proces, der ofte kræver tålmodighed, overblik og stor kærlighed til den bebyggelse, vi er en del af. Vores håb er derfor, I vil bakke op om os og vores arbejde. Vi har ofte efterlyst både ris og ros, mærkelig nok er det som oftest kun risen, vi præsenteres for. Har beboerne slet ingen ros til os? For så er det da klart ved at være på tide, vi trækker os og lader andre og stærkere kræfter komme på banen. Én af måderne at bakke op om os eller enhver siddende afdelingsbestyrelse, kan f.eks være ved at deltage i det årlige beboermøde.

     Tak for endnu et år, som sædvanlig spændende, udfordrende og sjældent kedeligt.

Afdelingsbestyrelse afd. 14

Til forside
 
Sitemap
Print

ESKEBJERGGÅRD & MÅLØVVANG    |    Eskebjerggård 32, 1 sal tv   |    2760 Måløv    |     |       |